Thursday, March 11, 2010

Masih kah kita mahu sombong diri?

Ketika kita berada di atas tanah, kita melihat satu hektar tanah amat luas. Namun, apabila kita menaiki kapalterbang, semakin kita meninggi menggapai awan kita melihat tanah yang tadinya berukuran satu hektar menjadi semakin mengecil.

Apabila kita melihat wang yang tersimpan didalam bank, kita akan terasa modal kita terlalulah sedikit.

Apabila kita memikirkan jumlah bacaan tasbih yang diungkapkan oleh seluruh makhluk, bacaan tasbih,sungguh terasa tasbih kita tidak signifikan.

Apabila kita melihat perpustakaan-perpustakaan besar dunia, terasa sangatlah sikitnya buku-buku atau kitab-kitab yang kita baca.

Demikianlah juga apabila kita meletakkan ’keagungan' Allah dalam jiwa kita, segala-galanya diunia ini kecil belaka. Oleh itu kita memang tdak boleh sombong diri.

Kalau kita bayangkan kesusahan-kesusahan para nabi terdahulu, kita akan terasakan betapa kesusahan-kesusahan kita sebenarnya amatlah ringan .

No comments: