Saturday, December 11, 2010

Memahami Sunnah Perubahan

|

Memahami Sunnah Perubahan

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Tidak ada yang tidak berubah dalam hidup ini dan tidak ada keadaan yang sentiasa tetap.

 1. Bumi ini berputar.
 2. Alam bergerak.
 3. Manusia, haiwan dan tumbuhan semuanya menjalani perubahan kehidupan.

Perubahan merupakan sunnatullah yang tidak akan pernah berubah.

 1. Keadaan suatu bangsa juga pasti mengalami perubahan.
 2. Peta kejayaan dan kekalahan suatu umat pun pasti bergilir.

Semua itu berlaku silih berganti seperti pergantian malam dan siang atau seperti putaran roda.

Itulah putaran perubahan yang tunduk kepada sunatullah.

Apakah rahsia di sebalik sunnatullah tersebut?

Al-Qur’an mengajarkan semua itu kepada kita agar :

 1. Kita tidak jatuh dalam lubang kekecewaan dan keputusasaan.
 2. Kita tidak terjerumus dan terlontar oleh arus yang tidak menentu dalam berjuang menegakkan kebenaran dan menjalani kenyataan hidup.

Suasana saat ini adalah masa-masa yang genting di mana rentang waktu yang banyak membuatkan kita resah, sedih, perihatin dan gelisah.

 1. Resah akan ketidakupayaan dunia dan umat Islam di hadapan kerakusan orang-orang yang rakus.
 2. Kesedihan dan keperihatinan kerana ketidakmampuan dunia dan umat Islam menghadapi kezaliman orang-orang yang zalim.

Benar, tidak ada yang tidak berubah dalam hidup ini tetapi yang lebih penting kita renungi sekarang adalah petunjuk Allah bahwa perubahan itu tidak berdiri sendiri.

PERUBAHAN NASIB DAN KEADAAN BUKAN SEBUAH HADIAH. Firman Allah swt :

“Allah tidak mengubah keadaan atau nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka.”

Menurut Al-Bukhturi dalam `Diwan’nya, ada dua unsur terpenting dari perubahan iaitu :

 1. Hati yang berkilau.
 2. Semangat yang bergelora.

Ia menyebutnya dalam ungkapan, “nafsun tadhi` wa himmah tatawaqqad”.

1. HATI YANG BERKILAU. Hati yang berkilau adalah kiasan dari niat yang bersih dari bebanan noda, kotoran, hawa nafsu, cita-cita keduniaan dan kepentingan peribadi walau apapun bentuknya.

Itulah yang menjadi prinsip dan pegangan Umar bin Abdul Aziz iaitu Khalifatul Mu’minin yang diberi julukan sebagai `Khulafa ur Rasyidin’ kelima

.

Hisyam bin Abdul Malik menggambarkan hal ini dalam ungkapannya :

“Aku tidak mendapati Umar melangkah satu langkah sekalipun kecuali Umar telah meneguhkan niatnya.” (Sirah Umar, Ibnu Abdil Hakam)

Kuat dan lurusnya niat Umarlah yang menjadikannya berhasil dalam waktu dua tahun lebih melakukan perubahan besar yang menyeluruh ke semua wilayah Islam.

Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang amat kita rindui dan dambakan itu memang pernah mengatakan niat dan tekadnya ketika ia menggantikan kedudukan khalifah yang sebelumnya dipegang oleh Sulaiman bin Abdul Malik.

Ketika itu Umar mengatakan :

“Aku akan duduk di sebuah tempat yang tidak kuberikan sedikitpun tempat untuk syaitan.” (Sirah Umar, Ibnu Abdil Hakam).

Itulah niat dan tekad Umar iaitu :

 1. Bersih.
 2. Tulus.
 3. Kukuh.

Itulah jiwa yang berkilau.

Niat yang bersih juga menjadi ukuran prestasi dan kualiti amal yang dilakukan oleh pemiliknya.

Abdullah bin Mubarak pernah menyebutkan :

“Berapa banyak amal yang kecil tapi dibesarkan oleh niat dan berapa banyak amal yang banyak namun dikecilkan kerana niat.”

Begitu juga ungkapan tokoh tabi’in, Mutharrif bin Jalil Abdullah :

“Baiknya amal tergantung kepada baiknya hati. Baiknya hati tergantung dengan baiknya niat. Siapa yang niatnya baik maka ia akan baik dan siapa yang niatnya bercampur dan kotor, maka ia menjadi kotor dan bercampur.”

Mari bersama kita tanamkan keyakinan bahwa niat dan kebersihan hati ini mestilah kita letakkan pada tempat yang paling tinggi yang mendapat perhatian kita yang paling besar.

Jangan sampai, berbagai aktiviti lain menjadikan kita lupa dari memelihara niat dan kesucian hati.

Inilah yang disinggung oleh Musthafa Shadiq Ar Rafi’i dalam `Wahyul Qalam’ :

“Kesalahan terbesar adalah bila engkau berusaha meluruskan dan membetulkan kehidupan yang ada di sekitarmu, tapi engkau meninggalkan kekacauan dalam hatimu.”

2. SEMANGAT YANG BERGELORA.

Syarat perubahan yang kedua, adalah `himmah tatawaqqadu‘ iaitu semangat yang tinggi dan bergelora.

Niat yang bersih akan menjadi kekuatan yang dahsyat apabila diikat dengan :

 1. Ketinggian tekad.
 2. Kekuatan semangat.

Menurut Ibnul Qayyim dalam `Al-Jawaabul Kaafi’ :

“Hati itu seperti burung, bila terbang meninggi maka ia akan jauh dari bahaya, tapi bila ia semakin dekat ke bumi, ia semakin terancam oleh bahaya.”

Kekuatan burung untuk terbang lebih tinggi mesti didukung dengan kekuatan niat dan semangat.

Pertautannya begini, setiap kali jiwa seseorang meninggi semangatnya maka hati pun akan bersih dari berbagai pencemaran dan sentiasa sibuk dengan urusan yang besar. Sekaligus semangat itu pula yang akan menjadikan hati terpelihara dari penyakit dan panahan syaitan.

Semangat dan obsesi yang tinggi ini yang menjadikan seorang salafussoleh di hadapan murid-muridnya mengatakan :

“Demi Allah aku tidak menyukai kehidupan dunia untuk mencari wang atau untuk berdagang, tapi untuk zikir kepada Allah dan membacakan kepada kamu hadits Rasulullah saw.” (Tarikh Baghdad)

Inilah juga yang menjadikan Imam Hasan Al Banna dalam `Muzakkiratu dakwah wad da’iyah’ mendefinasikan pejuang Islam adalah orang yang :

“Memberikan seluruh hartanya, seluruh darahnya, seluruh jiwanya di jalan akidahnya yang ia yakini kebenarannya dan ia lakukan hidup untuknya.”

 1. Tidak ada jiwa yang tidak disibukkan dengan perkara yang besar kecuali ia akan disibukkan oleh perkara yang kecil.
 2. Tidak ada jiwa yang tidak disibukkan dengan kebaikan kecuali ia pasti disibukkan dengan keburukan.

Muhammad Ahmad Ar Rasyid dalam `Ar Raqaai’q’ mengatakan :

“Jiwa itu sentiasa cenderung pada yang enak dan santai. Tidak berselera kepada sesuatu yang tidak disukai dan berat. Maka angkatlah jiwamu sejauh engkau boleh mengangkatnya ke tempat yang tinggi.” Begitulah indah dan idealnya kekuatan iman.

Tapi ingat, semangat yang tinggi bagi mempersembahkan hidup untuk urusan-urusan yang besar serta berjuang untuk kepentingan akhirat bukanlah bererti :

 1. Tidak menjejakkan kaki di bumi.
 2. Menolak segala keperluan wasilah dan prasarana kehidupan.

Ini adalah kerana justeru bekalan ketinggian semangat untuk mengharungi perjuangan panjang mestilah juga disokong dengan perbekalan kehidupan yang mencukupi.

Jiwa ini perlu kepada :

 1. Tentangan.
 2. Perlawanan.

Dalam suasana ada tentangan dan perlawanan yang memunculkan `mujahadah’ atau usaha keraslah akan munculnya kualiti iman yang baik.

Sayyid Quthb, pejuang dakwah Islam yang syahid di tali gantung sangat mengerti sekali tentang perkara ini apabila beliau berkata di dalam `Haadza Deen’ :

“Hakikat iman tidak akan terbukti kesempurnaannya dalam hati seseorang sehingga ia menghadapi tentangan dengan usaha orang lain (yang berlawanan dengan imannya). Kerana di sinilah, seseorang akan melakukan mujahadah sebagaimana orang lain melakukan mujahadah kepadanya untuk menghalanginya dari keimanan. Di sinilah cakrawala iman akan tersingkap dan terbuka. Keterbukaan yang tidak pernah berlaku pada jiwa orang yang merasakan iman secara datar”.

Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami sentiasa terpaut dengan perkara-perkara yang akan meninggikan darjat kami di sisiMu. Jauhkanlah diri kami dari terlibat dengan hal-hal yang tidak penting serta tidak memberi manfaat kepada ketinggian Islam. Kurniakanlah kepada kami jiwa yang bersinar serta semangat yang tinggi untuk kami serahkan segala-galanya di atas jalanMu yang lurus.

Ameen Ya Rabbal Alameen

Wan Ahmad Sanadi Wan Ali

Pengerusi JK Tarbiah IKRAM Shah Alam

“Ukhuwah Teras Kegemilangan”

Thursday, October 21, 2010

Memelihara Cinta Kasih


Dari segi bahasa, ‘widad’ bererti CINTA KASIH SECARA TIMBAL BALIK.
Ia juga merupakan satu perkataan yang serumpun dengan perkataan ‘mawaddah’ sepertimana yang disebutkan oleh Allah swt di dalam Al Qur’an :
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar Rum : 21).
Dalam kamus dakwah, tarbiyah dan harakah, perkataan yang serumpun dengan ‘widad’ ini sangatlah terkenal.
Contohnya adalah firman Allah swt :
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang."
Sabda Rasulullah saw :
"Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi dan saling bersimpati adalah seperti satu tubuh, jika ada satu organ yang sakit, maka organ-organ lainnya akan terbawa olehnya dalam bentuk susah tidur dan demam." (Muttafaqun ‘alaih).
Mengingati betapa pentingnya ‘wuddun’ atau ‘widad’ atau ‘tawaddihim’ atau yang serumpun kata dengannya inilah, maka seorang tokoh dakwah di abad 20 yang masih terkenal sehingga sekarang, iaitu Imam Hasan Al Banna pernah mengatakan :
“Laa tufsiduu lil wuddi qadhiyyah” yang memberi maksud :
“Janganlah permasalahan, pertikaian, perselisihan dan seumpamanya yang ada di antara sesama da’ie atau antara ‘murabbi’ (orang yang mentarbiyah) dan ‘mutarabbi’ (orang yang ditarbiyah), atau antara ‘qiyadah’ (pemimpin) dan ‘junud’ (pengikut) atau antara syeikh dan murid menjadi penyebab hancurnya cinta kasih yang ada di antara mereka.”
Yang perlu kita fahami bahwa memang, hubungan antara seorang da’ie dengan da’ie yang lain atau antara ‘murabbi’ dan ‘mutarabbinya’, atau antara ‘qiyadah’ dan ‘junud’ hendaklah dibangunkan di atas dasar ‘widad’ (cinta kasih), bahkan hubungan antara sesama muslimpun mestilah dibangunkan di atas dasar dan prinsip ini.
Oleh yang demikian, dalam salah satu risalahnya, Imam Hasan Al Banna menjelaskan bahwa institusi tarbiyah hendaklah dibangunkan di atas tiga rukun iaitu :
Ta’aruf.
Tafaahum.
Takaaful.
Dalam penjelasannya, ia memaparkan bahwa yang dimaksudkan dengan ‘Ta’aruf’ adalah usaha:
Saling kenal mengenal antara sesama da’ie.
Saling mencintai kerana Allah.
Merasakan nilai ukhuwwah yang benar dan sempurna.
Bersungguh-sungguh untuk tidak mengeruhkan hubungan.
Yang bermotokan atau bersyi’arkan ayat-ayat Allah seperti “Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara” dan “Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah” serta hadits muttafaq ‘alaih di atas.
Sementara yang dimaksudkan dengan ‘Tafaahum’ adalah :
Istiqamah di atas manhaj Al Haq.
Menjalankan perintah Allah.
Menjauhi laranganNya.
Muhasabah diri.
Saling menasihati dengan berbagai peraturan dan adab-adab nasihat.
Usaha untuk sentiasa mencintai dan menghormati saudaranya.
Manakala yang dimaksudkan dengan ‘Takaaful’ adalah :
Tolong menolong dalam hal kebaikan.
Saling membantu untuk memenuhi keperluan.
Bersama-sama menutup kekurangan.
Menanyakan keadaan saudara seiman untuk menunaikan hajat mereka.
Menjaga perasaan mereka.
Menghilangkan kesedihan mereka.
Apa yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al Banna ini selari dengan kenyataan Imam Syafi’ie rahimahullah, kerana memang keduanya mengambil dari mata air yang sama, iaitu kitab Allah swt dan Sunnah RasulNya saw.
Imam Syafi’ie berkata :
‘Al-hurru man raa-’aa widaada lahzhatin, wantamaa li man afaadahu lafzhatan’ yang bererti :
“Manusia yang merdeka (bebas dari segala macam perhambaan) adalah seseorang yang ‘memuro’at’ (memperhatikan atau memelihara) ‘widad’ orang lainnya, meskipun ‘widad’ itu hanya ‘lahzhatin’ (sesaat), dan berintima’ kepada orang yang telah memberikan faidah kepadanya, meskipun hanya ‘lafzhatan’ (satu perkataan).”
Dalam kamus dakwah, tarbiyah dan harakah, kenyataan Imam Syafi’ie ini perlu kita renungkan secara mendalam agar kita dapat menggali berbagai ‘ibrah (pengajaran) yang terkandung di dalamnya.
Di antara pengajaran-pengajaran tersebut adalah :
PERTAMA : Ada empat istilah yang dinyatakan oleh Imam Syafi’ie yang perlu kita fahamkan baik-baik samada status kita sebagai ‘murabbi’ ataupun ‘mutarabbi’ atau samada kita sebagai ‘qiyadah’ ataupun ‘junud’.
Empat istilah tersebut adalah :
Widad (Cinta kasih timbal balik).
Muro’at (Perhatian/penjagaan/pemeliharaan/pembelaan/kesetiaan).
Ifadah (Perkara yang bermanfaat atau berfaedah).
Intima’ (Menggabungkan diri atau mendukung).
Situasi 1
Jika kita adalah ‘murabbi’ dan menginginkan adanya ‘muro’at’ (perhatian, penjagaan, pemeliharaan, pembelaan atau kesetiaan) dari ‘mutarabbi’ kita, maka kita terlebih dahulu mesti memberikan ‘widad’ kepada para ‘mutarabbi’ kita.
Situasi 2
Jika kita adalah ‘qa’id’ (pemimpin) yang mengharapkan untuk mendapatkan ‘muro’at’ dari ‘junud’ (pengikut) kita, maka kita terlebih dahulu mesti memberikan ‘widad’ kepada para ‘junud’ kita.
Situasi 3
Jika kita adalah ‘murabbi’ dan menginginkan adanya ‘intima’’(penggabungan atau dukungan) dari ‘mutarabbi’ kita, maka kita terlebih dahulu mesti memberikan ‘ifadah’ (perkara yang bermanfaat atau berfaedah) kepada para ‘mutarabbi’ kita.
Situasi 4
Jika kita adalah ‘qa’id’ (pemimpin) yang mengharapkan ‘intima’’ (penggabungan atau dukungan) dari ‘junud’ (pengikut) kita, maka kita terlebih dahulu mesti memberikan ‘widad’ kepada para ‘junud’ kita.
Sebaliknya, jika kita adalah ‘mutarabbi’, maka hendaklah kita menyedari :
Betapa banyaknya ‘widad’ dan ‘ifadah’ yang telah kita dapatkan dari ‘murabbi’ kita, bukan hanya ‘lahzhatin’ (sesaat) seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi’ie, tetapi sehari, bahkan seminggu, sebulan, setahun atau seumur hidup.
Begitu pula dalam hal ‘ifadah’, bukan hanya ‘lafzhatin’ (satu perkataan) seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi’ie, tetapi mungkin satu ayat atau satu tulisan/buku, bahkan puluhan tulisan/buku, maka sudah sewajarnyalah kita memberi ‘muro’at dan ‘berintima’ kepada ‘murabbi’ kita itu.
Perkara yang sama yang perlu dilakukan oleh ‘junud’ terhadap ‘qiyadah’ mereka.
KEDUA : Kadang-kadang, sebahagian kita menganggap bahwa hubungan antara ‘murabbi’ dan ‘mutarabbi’ adalah hubungan kebendaan semata-mata (maksudnya : menyampaikan bahan tarbiyah atau pembinaan).
Namun, jika kita mahu merenungkan kenyataan singkat Imam Syafi’ie yang penuh makna ini, niscaya kita akan mengetahui bahwa persepsi seperti ini (hubungan material) semata-mata adalah sesuatu yang salah.
Ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar material (bahan) atau sifat kebendaan tersebut iaitu ‘widad’.
Maksudnya :
Sudah sejauh manakah para ‘murabbi’ memberikan ‘widad’nya kepada para ‘mutarabbi’ dan sudah seberapa besarkah para ‘mutarabbi’ merasakan ‘widad’ dari ‘murabbinya’.
Bukankah Rasulullah saw bersabda :
"Tidaklah kamu masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidaklah kamu beriman sehingga kamu saling mencintai, …" (HR Muslim).
Perlu juga kita ketahui bahwa hubungan material tidaklah seratus peratus sama dengan hubungan ‘ifadah’.
Ini adalah kerana, boleh sahaja seorang ‘murabbi’ menyampaikan suatu bahan, akan tetapi, bagi para ‘mutarabbi’ :
Ia merasa tidak mendapatkan faedah apa-apa dari bahan tersebut itu.
Ia tidak mendapatkan sesuatu yang terasa benar-benar berguna bagi kehidupan agamanya.
Ia tidak merasakan kepentingannya kepada kehidupan duniawinya.
Ia tidak begitu tertarik kerana boleh jadi bahannya sudah tidak relevan dan tidak memberi banyak makna kepada kehidupannya.
Ia mungkin terasa tiada yang baru dalam pengisian bahan atau penyampaian mungkin terlalu hambar, tiada ruh atau mungkin banyak kesalahan penulisan bahan-bahan ilmiah yang menyebabkan hilangnya nilai faedah dari bahan atau material tersebut.
KETIGA : Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan kita memberikan ‘widad’ dan ‘ifadah’ bukanlah agar kita mendapatkan ‘muro’at’ dan ‘intima’’ tadi, akan tetapi, tujuan kita tetaplah mencari ridha Allah swt.
‘Muro’at dan ‘intima’’ itu bolehlah kita anggap seperti ghanimah (harta rampasan perang) dalam peperangan di mana, jika ada kita ambil, namun jika tiada, maka kita sudahpun mengikhlaskannya untuk Allah swt dan mengharapkan ganjaran di sisiNya di akhirat nanti.
Marilah kita renungkan kembali dan benar-benar fahami keempat-empat kalimat yang penting dalam kenyatan Imam Syafi’ie di atas semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memberikan ‘widad’ kepada ‘mutarabbi’ kita bukan dengan tujuan ingin mendapatkan ‘muro’at’, akan tetapi kerana Allah swt dan semoga kita termasuk orang-orang yang sentiasa mampu memberikan ‘ifadah’ kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk mendapatkan ‘intima’’, akan tetapi semata-mata tulus ikhlas untuk Allah swt dan dalam rangka melaksanakan hadits Rasulullah saw berikut :
“Sungguh, Allah swt memberikan hidayah kepada seseorang lantaran usaha kamu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah”. (Muttafaqun ‘alaih).
Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sentiasa menumpahkan cinta kasih kami kepada manusia yang didakwahkan serta berusaha untuk memberi manfaat ilmu dan qudwah yang benar sehingga mereka memberi perhatian, memelihara serta bangun untuk memberikan sokongan dan dukungan terhadap seruan dakwah yang dilancarkan.
Ameen Ya Rabbal Alameen
Hasil tulisan: Wan Ahmad Sanadi (IKRAM Shah Alam)

Monday, October 18, 2010

Maher Zain - The Chosen One | ماهر زين - المختار

The Chosen One (Lyrics)
In a time of darkness and greed

It is your light that we need

You came to teach us how to live

Muhammad Ya Rasool Allah
You were so caring and kind

Your soul was full of light

You are the best of mankind

Muhammad Khaira KhalqillahSallu ‘ala Rasulillah,

Habib Al Mustafa

Peace be upon The Messenger

The Chosen One


From luxury you turned away

And all night you would pray

Truthful in every word you say

Muhammad Ya Rasul Allah
Your face was brighter than the sun

Your beauty equaled by none

You are Allah’s Chosen One

Muhammad Khaira KhalqillahSallu ‘ala Rasulillah,

Habib Al Mustafa Peace be upon

The Messenger

The Chosen One
I will try to follow your way

And do my best to live my life

As you taught meI pray to be close to you

On that day and see you smile

When you see meSallu ‘ala Rasulillah,

Habibil Mustafa

Peace be upon The Messenger

The Chosen One


Sallu ‘ala Rasulillah, Habibi MustafaPeace be upon The MessengerThe Chosen One

Maher Zain - Open Your Eye with Lyrics

always be there with lyric by maher zain [HQ]

Maher Zain - For The Rest Of My Life with Lyrics

Maher Zain - Insha Allah | ماهر زين - إن شاء الله

Maher zain- Alhamdulilah

Sunday, October 10, 2010

Mariah Carey - the Hero lies in you (Lyrics)

Kejadian manusia

WANG JUDI DARI OPANDANGAN DR MAZA DAN USTAZ ZAHARUDDIN

Duit Sumbangan Hasil Judi. Halalkah?


Soalan: Dr Asri, sekarang ini heboh tentang hukum menerima sumbangan dari hasil haram. Saya pun baca kenyataan Dr Asri yang menyatakan tidak mengapa selagi traksaksi itu atas bantuan, bukan judi. Cumanya, masyarakat kita keliru, ada kata boleh dan ada kata sebaliknya. Jika haram, apa hukum pula kakitangan kerajaan yang menerima gaji dari kerajaan yang mempunyai pelbagai sumber termasuk hasil cukai judi dan arak? Bagaimana pula anak-anak yang mendapat wang dari bapa terlibat dengan wang haram seperti riba, rasuah dan seumpamanya? Bagaimana pula persatuan-persatuan yang mendapat bantuan dari syarikat atau bank yang mempunyai sumber haram seperti arak atau riba?

Mazlan, Pulau Pinang.

Jawapan Dr MAZA: Saudara Mazlan, perkara yang penting dalam traksaksi kewangan dan sebagainya, seseorang hendaklah tahu atas asas apa traksaksi itu dibuat. Maksudnya, dia mesti jelas wang atau barang yang diterimanya atas dasar apa. Jika yang diterimanya itu atas penjualan arak yang dia lakukan, atau judi yang dia terlibat atau riba yang berurusan dengannya, atau pelacuran yang terbabit maka ia haram. Jika ia terima atas jual beli, atau bayaran hutang, bantuan, atau pemberian atau hadiah yang dia tidak terbabit dengan urusan kegiatan haram, maka ia pada asalnya adalah halal. Sebagai pendetilannya, saya sebutkan beberapa perkara berikut;

1. Seseorang yang menerima wang dari pihak yang lain hendaklah memastikan atas traksaksi apa wang itu diterima. Adapun urusan sebelum itu, yang tidak membabitkan diri penerima, maka itu tidak pertanggungjawabkan kesalahan itu ke atas penerima tersebut.

Umpamanya, kakitangan kerajaan yang bekerja dalam urusan yang halal dan mendapat gaji, maka gaji itu halal. Sekalipun kemungkinan sumber kerajaan dalam membayar gaji itu diambil dari kegiatan yang haram seperti perjudian atau arak atau seumpamanya. Ini kerana urusan haram itu tidak membabitkan diri penerima gaji berkenaan dan gaji itu diterima atas kerjanya yang halal, bukan aktiviti yang haram.

2. Hal yang sama, jika seseorang berhutang kepada kita, lalu dia datang membayar dari hasil wang haram yang diperolehinya seperti menang loteri. Kita halal mengambil hutang kita sekalipun dia bayar dari wang loteri berkenaan. Ini kerana yang haram ialah pemindahan wang dari syarikat loteri kepada yang berhutang, iaitu atas asas judi. Sedangkan pemindahan wang tersebut kepada kita, atas asas membayar hutang, yang tiada kaitan dengan judi.

Begitu juga, jika pengurus bank riba, atau taukeh judi atau taukeh arak datang ke kedai kita dan membeli barang atau makanan, halal kita menerima wang yang mereka bayar. Ini kerana wang itu diterima atas dasar jual beli, bukan judi, atau riba atau arak. Kegiatan yang salah ditanggung dosanya oleh pelakunya, sedang yang menjual barang halal kepada mereka tidak terlibat.

3. Asas dalam hal ini disebut oleh al-Quran (maksudnya):

“dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh sesuatu jiwa (seorang) melainkan dialah yang menanggung dosanya; dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa orang lain”. (Surah al-An’am, ayat 164)

4. Dalil yang menunjukkan kenyataan ini, ialah amalan Nabi s.a.w di mana baginda menerima pemberian wanita Yahudi di Khaibar yang menghadiahkan baginda kambing, baginda memakannya. Ini seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Walaupun Yahudi terkenal dengan penipuan, riba dan rasuah tetapi baginda tetap menerima hadiah mereka.

Begitu juga –seperti riwayat al-Bukhari- baginda pernah menggadai baju besi kepada Yahudi dan mengambil gandum untuk keluarga baginda. Baginda juga menerima jemputan makan roti bali dan minyak yang sudah berubah baunya dari seorang yahudi. Ini seperti dalam riwayat al-Bukhari, Ahmad, al-Tirmizi dan lain-lain.

5. Rasulullah s.a.w tidak boleh memakan sedekah. Ini adalah hukum untuk baginda dan Ahlul Bait. Suatu hari Barirah bekas hamba ‘Aisyah telah mendapat sedekah daging. Apabila daging itu dihidangkan kepada Nabi s.a.w, lalu baginda diberitahu bahawa daging tersebut adalah sedekah kepada Barirah. Baginda menjawab:

“Untuk dia sedekah, untuk kita hadiah” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Maksudnya, daging itu disedekah kepada Barirah, kemudian Barirah menghadiahkan kepada Nabi s.a.w. Jika ia disedekah kepada Nabi s.a.w, baginda tidak boleh makan. Walaupun asalnya sedekah, tetapi baginda menerima dari Barirah atas asas hadiah, maka halal untuk baginda. Di sini menunjukkan yang diambil kira transaksi antara pemberi dan penerima, bukan yang sebelum itu.

6. Seorang lelaki bertanya kepada Abdulllah bin Mas’ud:

“Aku ada jiran yang memakan riba dan dia selalu menjemputku makan”. Jawab ‘Abdullah bin Mas’ud: “Engkau dapat makan, dosa ditanggung olehnya”. (Musannaf ‘Abd al-Razzaq, bil: 14675).

Dalam riwayat al-Baihaqi,

seseorang bertanya Ibn ‘Umar bahawa beliau ada jiran yang memakan riba atau mempunyai pekerjaan yang haram, kadang-kala dia jemput makan, bolehkah hadir?. Jawab Ibn ‘Umar: “Ya” (al-Sunan al-Kubra, bil: 11138).

7. Al-Syeikh al-‘Allamah Muhammad Solih ibn al-Uthaimin r.h pernah ditanya mengenai hukum nafkah yang diterima oleh isteri dan anak dari suami yang terlibat dengan bank riba, apakah mereka boleh mengambilnya. Beliau menjawab:

“Ambillah nafkah itu dari bapa kamu. Kamu mendapat kenikmatan, dia pula mendapat dosa. Ini kerana kamu mengambil nafkah tersebut secara berhak. Harta padanya, dan kamu tiada harta. Kamu mengambilkan dengan cara yang benar. Sekalipun kesalahan, balasan dan dosa ke atas bapa kamu, jangan kamu gusar. Nabi s.a.w pun menerima hadiah dari yahudi, memakan makanan yahudi, membeli dari yahudi sedangkan yahudi terkenal dengan riba dan harta haram, tetapi Rasulullah s.a.w memakannya dengan jalan yang halal. Maka, jika seseorang memilikinya dengan jalan yang halal, maka tidak mengapa” (http://www.estgama.net/estgama_mag/full.php?id=82).

8. Dr Yusuf al-Qaradawi ketika ditanya mengenai wang riba ke mana patut disalurkan, beliau menyebut antaranya:

“Sebenarnya, wang tersebut keji (haram) jika nisbah kepada orang mendapatkan secara tidak halal, tetapi ia baik (halal) untuk fakir miskin dan badan-badan kebajikan…(penyelesaiannya) disalurkan ke badan-badan kebajikan iaitu fakir miskin, anak-anak yatim, orang terputus perjalanan, institusi-institusi kebajikan islam, dakwah dan kemasyarakatan..” (al-Fatawa al-Mu’asarah 2/411, Beirut: Dar Ulil Nuha).

9. Namun diharamkan jika membabitkan kezaliman secara jelas kepada pihak lain (hak al-‘ibad) yang mana dengan kita mengambil, akan ada yang teraniaya tanpa rela, seperti harta curi dan rompakan. Sabda Nabi s.a.w:

“Allah tidak terima solat tanpa bersuci, dan sedekah dari pengkhianat” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Ini kerana penerimaan ini akan menyebabkan pihak yang sedang menuntut atau mencari hartanya yang dirampas atau dicuri terzalim. Melainkan pihak yang dizalimi itu redha. Jika dia menuntut, wajib dikembalikan kepadanya.

10. Walaupun harta atau pemberian dari harta yang haram itu boleh diambil, tetapi jika dengan pemberian itu menunjukkan secara jelas sikap bersekongkol dengan dosa maka ia diharamkan kerana redha dengan maksiat. Ini seperti seseorang membelanja makan dengan wang judi sempena kemenangan judinya. Atau dia mempromosi syarikat judi tersebut secara jelas dengan cara memberi bantuan, maka haram bersekongkol dengan kemaksiatan seperti itu.

11. Maka fakir miskin yang mendapat bantuan kerajaan atau pihak lain dari sumber yang asalnya haram, mereka HALAL menerimanya dan tidak perlu dikembalikan. Dengan syarat mereka tidak terlibat secara langsung dalam mempromosikan aktiviti haram seperti perjudian dan arak.

Ustaz Zaharuddin.

Tindakan penerima wang bantuan kerajaan Pulau Pinang memulangkan kembali wang tersebut boleh dinilai dari dua sudut iaitu sudut politik dan sudut agama atau hukum. Saya tidak berhasrat menyentuh isu terbabit dari sudut politik kerana ia bukan bidang saya. Cuma jika, tindakan tersebut jika dijadikan ikutan, nanti kita akan dapat melihat kebanyakan orang miskin di Malaysia memulangkan wang bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri, kerajaan pusat dan syarikat. Ini kerana sebahagian pendapatan kerajaan negeri dan pusat juga adalah dari sumber haram seperti cukai pusat judi, pelaburan haram, riba, pusat hiburan, rumah urut ‘pelacuran’ dan sebagainya. Justeru bantuan mungkin sahaja diambil dari wang haram tersebut.

DARI SUDUT HUKUM

Jika dilihat dari sudut hukum, jika tindakan warga emas tersebut dibuat atas dasar kononnya wang dipulang kerana ia tidak bersih dan haram, tindakan mereka adalah SALAH lagi terkeliru dengan cakap-cakap orang yang tiada memahami hukum Islam. Ini kerana dari sudut hukum, faqir dan miskin HARUS menerima sebarang sumbangan yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri, walaupun diketahui kerajaan negeri mempunyai sumber wang yang HARAM.

Fakta berikut perlu difahami:

1. Wang kerajaan negeri Pulau Pinang ( dan lain-lain tentunya) adalah bercampur.

Para ulama telah membahaskan persoalan penerimaan sumbangan, derma atau menikmati juadah makanan dari individu yang mempunyai pendapatan bercampur antara halal dan haram. Majoriti ulama telah sepakat bahawa selagi mana harta si pemberi itu bercampur selagi itulah kita orang biasa boleh menerima hadiah, sumbangan, derma, menikmati makanan yang disediakan mereka.

Hal yang sama terpakai untuk sesebuah syarikat dan kerajaan, selagi sumber perolehan mereka bercampur, selagi itu HARUS untuk kita menerima gaji atau upah atau apa jua dari kantung mereka, selagi tugas dan cara kita memperolehinya adalah betul. Itu adalah hukum untuk orang biasa, maka jika penerima itu adalah warga yang memerlukan seperti faqir dan miskin, ia sudah tentu jauh lebih jelas KEHARUSANNYA. Malah terdapat dalil yang jelas berkenaan keharusan terbabit. Kes yang sama terpakai untuk kerajaan pusat yang menerima sumber pendapatan dari sumber judi, riba, arak, babi, rumah urut pelacuran dan sebagainya. Selain itu, juga turut menerima sumber halal seperti hasil minyak, jualan komoditi dan sebagainya.

2. Wang itu sendiri tidak najis atau haram pada zatnya.

Wang dan harta hanya dikira haram atau halal pada cara mendapatkannya dan membelanjankannya, ia dinamakan haram dari sudut hukmi bukan ‘hissi’. Ia tidak berpindah dari seorang kepada yang lain. Ia bukan seperti najis yag berpindah apabila disentuh oleh seeorang.

3. Bagaimana jika benar-benar sumbangan dari terus dari kantung wang judi, riba dan rasuah?.

Jika keadaan itu berlaku, ia masih lagi HARUS DITERIMA oleh Faqir, miskin dan digunakan untuk maslahat umum seperti sumbangan warga emas, pembinaan jalanraya, pembersihan dan sebagainya. Itu adalah ijtihad majoriti mazhab silam dan ulama kontemporari. Termasuklah, Majlis Fiqh Antarabangsa OIC, Majlis Fatwa Eropah, Majma Buhuth Mesir[1], Al-Lajnah Al-Daimah, Arab Saudi[2] dan ribuan ulama perseorangan seperti Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Syeikh Al-Qaradawi , Syeikh Az-Zarqa[3], Syeikh Faisal Al-Maulawi dan ramai lagi. Derma bagi wang haram tidak mampu dipulangkan semula kepada tuannya ini hendaklah disedeqahkan kepada orang faqir miskin telah difatwakan harus oleh majoriti mazhab utama Islam ( Hasyiah Ibn ‘Abidin, 6/443 ; Fatawa Ibn Rusyd, 1/632 ; Al-Qawaid, Ibn Rejab, hlm 225 )

Begitu juga fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa kebangsaan Malaysia pada 25 Jun 2009. Buka sini http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/penyaluran-harta-tidak-patuh-syariah-ke-baitulmal-dan-institusi-islam-lain

PANDANGAN ULAMA MAZHAB

Ulama hanafi menyebut :-

والملك الخبيث سبيله التصدق به, ولو صرف في حاجة نفسه جاز . ثم إن كان غنيا تصدق بمثله

Ertinya : Pemilikan kotor ( haram) jalan keluarnya adalah disedeqahkannya, malah jika pemilik itu seorang faqir), ia bleh mengambil untuk dirinya sendiri, kemudian, jika selepas itu dia menjadi kaya, hendaklah dia mendermakan wang haram (yang pernah diambilnya sewaktu miskin dahulu) ( Al-Ikhtiyar Li Ta’lil al-Mukhtar, 3/61)

Ulama mazhab Maliki seperti Al-Qarafi dan Ad-Dawudi menjelaskan wang haram tidak hanya terhad untuk diberikan kepada faqir dan miskin sahaja tetapi juga apa-apa pembangunan dan kegunaan yang memberi manfaat kepada umum menurut budi bicara dan penilaian pemerintah adil. Jelasnya, mazhab maliki juga setuju faqir, miskin malah warga emas yang memerlukan boleh menerima wang sedemikian tanpa masalah. ( rujuk Al-Dzakhirah, 5/69)

Ulama Mazhab Syafie, Imam An-Nawawi menukilkan kata-kata Imam al-Ghazali yang berkata:

وإذا دفعه – أي المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير , بل يكون حلالا طيبا

Ertinya : sekiranya wang haram itu diberikan kepada faqir miskin, ia tidaklah haram ke atas faqir ( dan miskin), bahkan ia adalah halal lagi baik untuk mereka. ( Al-Majmu’ , 9/428)

Imam A-Ghazzali juga menjawab keraguan beberapa ulama lain :-

وقول القائل: لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه وللفقير حلال إذا حلّه دليل الشرع وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل

Ertinya : Menjawab kata-kata orang yang berkata : “Kita tidak sepatutnya redha untuk diberikan kepada orang lain sesuatu yang kita tidak redha untuk kita”. Memang benar sebegitu, namun dalam kes wang haram yag dimiliki, ia haram ke atas diri kita (pemilik) untuk menggunakannya, namun ia bagi faqir, miskin adalah halal, kerana telah ada dalil syara’ yang menghalalkannya dan di ketika wujud kebaikan dari pemberian tersebut (kepada penerima), maka wajiblah diberikan. (Ihya Ulumiddin, 2/212)

Syeikh al-Qaradawi ketika membicara hal pengagihan wang haram berkata :

إذن ما دام هو ليس مالكا له, جاز له أخذه والتصدق به على الفقراء والمساكين أو يتبرع به لمشروع خيري

Ertinya : Oleh itu, selagi wang haram (yang dimiliki seseorang itu tidak diiktiraf oleh syaraa’ sebagai miliknya), harus bagi pemegang itu untuk ambilnya dan disedeqahkan kepada faqir miskin atau didermakan kepada projek-projek kebaikan (untuk maslahat umum). ( Fatawa Mu’asiroh, 1/606)

RINGKASAN DALIL

Terdapat banyak sekali dalil yang dijadikan sandaran oleh majoriti ulama, terdiri dari hadis-athar, qiyas dan logik aqal. Antara hujjah yang dipegang bagi mengharuskan ‘derma’ wang haram yang tidak diketahui tuannya, cukup sekadar memaklumkan beberapa secara ringkas:-

1. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq r.a pernah bertaruh (di awal Islam) dengan seorang Musyrik (yang mencabar ketepatan Al-Quran dari surah Ar-Rum ayat pertama dan kedua yang mengisyaratkan kejatuhan Rom) iaitu kerajaan Rom akan tewas. Kemudian apabila Rom benar-benar jatuh, Sayyidina Abu Bakar dikira sebagai pemenang dan telah memperolehi harta pertaruhan itu (ianya haram kerana judi dan tujuan Abu Bakar hanyalah untuk membuktikan kebenaran al-Quran). Apabila Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah s.a.w menceritakan perihal harta perolehan pertaruhan itu, Rasulullah bersabda :

هذا سحت فتصدق به

Ertinya : Ini kotor, sedeqahkan ia. (At-Tirmizi . 16/22 ; At-Tirmizi : Sohih)

Selepas peristiwa ini, barulah turun perintah pengharaman judi secara sepenuhnya sekalipun dengan orang kafir. (Tafsir At-Tabari, 20/16) Kisah ini dengan jelas menunjukkan Nabi tidak mengarahkannya dikembalikan kepada si Kafir, tetapi disedeqahkan untuk tujuan umum dan kebaikan ramai.

2. Selain itu, hujjah utama para ulama dalam hal mendermakan wang haram seperti wang rasuah yang dibawakan oleh Ibn Lutaibah, Nabi meletakkan wang ini di baitul mal dan diagihkan kemudiannya kepada faqir miskin dan kepentingan awam.[4]

3. Terdapat juga athar dari Ibn Mas’ud yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi 6/188 dan banyak lagi.

KESIMPULAN

 • Warga emas, faqir dan miskin di pulau pinang dan mana-mana negeri dan Negara lain, DIHARUSKAN untuk menerima sumbangan dari mana-mana kerajaan negeri, syarikat dan individu selagi mana harta mereka (pemberi sumbangan) itu bercampur antara wang halal dan haram. atau dalam kata lainnya, harta mereka masih ada yang neutral dan halal.
 • Sekiranya mereka ingin memulangkan semula wang tersebut, itu juga harus hukumnya. Kerajaan negeri boleh selepas itu memberikan sumbangan dari poket kanan mereka dan wang dipulang itu masuk poket kiri kerajaan. Ia akan jadi sama sebenarnya.
 • Sebaiknya penyumbang tidak kira kerajaan, syarikat dan sepertinya; tidak mendedahkan sumber pemerolahan harta yang disumbang agar tidak mengelirukan penerima sebagaimana kes yang berlaku ini
 • Mereka juga HARUS untuk menerima wang sumbangan dari penyumbang tadi, walaupun jelas ia adalah dari hasil yang haram seperti judi lumba kuda rasuah, riba dan sebagainya. Tiada kotor pada wang yang diterima oleh mereka, kerana mereka adalah penerima yang diiktiraf oleh syara’. Manakala dosa hasil dari pemerolehan wang itu hanya ditanggung oleh pelaku dosa dan ia tidak merebak kepada penerima dari kalangan faqir miskin dan yang memerlukan.
 • Jika dilihat dari sudut hukum dan agama, warga yang menerima sumbangan terbabit TIDAK PERLU SAMA SEKALI memulangkan semula wang yang diterima.
 • Namun jika dilihat dari strategi politik pihak tertentu, tindakan tersebut di luar fokus artikel ini.

Sekian

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

30 Sept 2010

Friday, August 06, 2010

Ramadhan : Program Pengurusan syahwat yang berkesan

Sejak langit dan bumi diciptakan, Allah swt menetapkan 12 bulan dalam setahun.

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram." (QS At Taubah : 36)Itulah perhitungan waktu yang berlaku sepanjang sejarah manusia, sejak Adam turun ke bumi sampai terjadinya hari kiamat. Satu daripada 12 bulan tersebut bernama Ramadhan.

Pernahkah kita bertanya dalam hati kita :Kenapa di bulan Ramadhan Allah swt wajibkan kita untuk melaksanakan puasa selama sebulan penuh dari terbit fajar sehingga tenggelam matahari serta qiyam (berdiri beribadah) di malam hari?

Menariknya lagi, setiap tahun Ramadhan datang menemui kita tanpa kita minta. Tanpa diundang, ia datang :

Membawa sejuta tarikan.
Menghadiahkan banyak keistimewaan.
Memberikan berbagai manfaat dalam hidup dan kehidupan kita.
Tujuannya tidak lain melainkan agar setiap tahun kita mendapat kesempatan mengikuti "Latihan Pengurusan Syahwat" secara percuma.

Ramadhan adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah pada kita agar kita mendapat kesempatan mengikuti "Latihan Pengurusan Syahwat" tersebut secara intensif dan berulang-ulang.

Ini adalah kerana :
Syahwat adalah ancaman kekal yang terbesar dalam diri orang-orang yang beriman.
Syahwat mampu membinasakan kehidupan kita, baik di dunia mahupun di akhirat.
Syahwat mampu membutakan mata hati dan fikiran kita sehingga yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik dan seterusnya.
Perlu kita sedari bahwa syahwat akan sentiasa menjadi ancaman dalam diri kita selama hayat dikandung badan.

Oleh sebab itu, kita mesti berusaha untuk mengurus syahwat secara :
Tepat.
Maksimum.
Berterusan.

Bagi memudahkan kita agar mampu mengurusnya dengan baik, di antaranya, Allah syari'atkan kepada kita kewajiban mengikuti "Latihan Pengurusan Syahwat" sebulan dalam setahun. Ini bermakna, satu perduabelas (1/12) dari umur kita, khususnya sejak remaja (mukallaf) kita habiskan untuk mengikuti "Latihan Pengurusan Syahwat", Subhanallah...Adalah sangat sesuai jika tujuan utama puasa Ramadhan itu adalah agar kita meraih darjat tertinggi di sisi-Nya, iaitu Taqwa.

Maknanya kita mampu mengurus semua aktiviti kehidupan dunia sementara ini sesuai dengan sistem Allah berdasarkan kepada hukum halal dan haram yang ditentukan oleh Allah serta terlepas dari tipu daya dunia dan syahwat yang sentiasa menjerumuskan kita ke lembah kehinaan.Agar "Latihan Pengurusan Syahwat" yang diwajibkan selama bulan Ramadhan ini berterusan sepanjang tahun, maka Rasulullah saw membuka peluang latihan yang sama di hari-hari selepas Ramadhan.

Di antaranya :
6 hari di bulan Syawal.
Puasa mingguan (Isnin dan Khamis).
Puasa bulanan (iaitu tarikh 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriyah),.
Hari Arafah (10 Muharram).
Puasa Nabi Daud (sehari puasa dan sehari berbuka).
dan sebagainya.

Orang-orang yang menjalani dan mengikuti "Latihan Pengurusan Syahwat" Ramadhan seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah saw (secara baik dan maksimum) pasti merasakan berbagai manfaatnya dalam kehidupan di dunia, khususnya dalam mengurus syahwat secara efektif dan berkesan.

Oleh sebab itu, kebiasaan dan perilaku hidup di bulan Ramadhan akan mampu mereka teruskan di luar bulan Ramadhan sehingga sampai bertemu Ramadhan yang berikutnya.

Adalah amat dikesali bahwa fenomena umum yang muncul dalam masyarakat kita menunjukkan bahwa Ramadhan dengan segala keagungan, tarikan dan keistimewaannya tidak lebih dari bulan bermusim.

1. Musim beramai-ramai ke Masjid, khususnya solat Tarawikh. Itupun hanya di hari-hari permulaan dan tidak bertahan sampai ke akhir Ramadhan.

2. Musim kreativiti seni dan budaya yang bercirikan Islam samada yang menyentuh lagu, pakaian, penampilan mahupun yang lain-lain.

3. Musim pengajian, ceramah dan siaran Islam walaupun sebahagiannya nampak semacam dipaksakan dan sesetengahnya melanggar nilai-nilai Islam itu sendiri.

4. Musim membantu anak yatim dan fakir miskin. Namun setelah Ramadhan selesai, tamat pula kebiasaan yang baik tersebut sehingga jumlah fakir miskin semakin bertambah.

5. Musim mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah. Namun setelah Ramadhan pergi, kita pun menjauhkan diri dari Allah dan bahkan tidak jarang pula yang terus melupakanNya.

Pokoknya, apabila Ramadhan tamat, selesai sudah semua bentuk ketaatan, ibadah dan kebaikan tersebut.

Yang lebih merisaukan kita lagi ialah Ramadhan dijadikan musim berlumba-lumba untuk mengumpulkan dan memuaskan berbagai jenis syahwat seperti berlumba-lumba dalam :
Berbelanja makanan dan minuman.
Memperagakan pakaian.
Membeli kenderaan dengan alasan untuk pulang ke kampung.

Akibatnya, untuk mendapat apa yang diinginkan walau apapun yang dilakukan tanpa melihat dari sudut kebersihan sumbernya. Bahkan ada pula dengan niat yang tidak baik seperti hanya ingin menunjuk-nunjuk kepada orang-orang di kampung dengan kenderaan baru yang dibelinya.

Fenomena lain yang tidak kurang menggusarkan kita adalah apabila berbagai kebaikan dan ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadhan hanyalah sekadar tatacara rasmi semata-mata dan tidak jarang pula dimanfaatkan sebagai peluang perniagaan untuk mencari kekayaan.Kita boleh nampak dengan jelas berbagai ketaatan dan kebaikan yang dilakukan belum sampai kepada :

Suatu kesedaran yang datang dari lubuk hati yang dalam (ikhlas kerana Allah).
Kefahaman yang benar akan hakikat dan peraturan dalam bulan Ramadhan.
sehingga ianya menjadi kebiasaan yang berterusan selepas Ramadhan selesai hingga bertemu Ramadhan berikutnya.Jika demikian halnya, adalah sesuatu yang tabi'e bahwa syahwat menjadi masalah terbesar dalam hidup kita.Perilaku buruk seperti :
Suka berbohong.
Mengumpat.
Hasad dengki.
Tamak (rakus) pada habuan duniawi.
Menipu.
Bersikap curang.
Berzina.
Tidak wara' (menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram dan syubhat).
Rasuah. serta berbagai bentuk kejahatan dan perbuatan tidak bermoral lainnya tumbuh dan subur kembali setelah Ramadhan selesai.Ini adalah kerana dari segi kenyataannya :
Di bulan Ramadhanlah kita sirami syahwat kita dengan berbagai benih yang membuatkan ia tumbuh subur dalam diri kita.

Di bulan Ramadhan juga kita manjakan syahwat makan, minum, pakaian, tempat tinggal, wang, kenderaan dan berbagai bentuk syahwat angan-angan duniawi lainnya.
yang pada akhirnya tumbuh dan berkembang di bulan yang penuh berkat iaitu syahwat duniawi, bukannya ketaqwaan kepada Allah, kerinduan bertemu denganNya, yang menjadi sasaran utama disyaria'tkannya ibadah puasa di bulan Ramadhan."Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS Al-Baqarah : 183)Akibat negatif lain ialah pembiayaan kita menjadi sangat tinggi di bulan Ramadhan. Keperluan makanan, pakaian, wang, kenderaan dan sebagainya meningkat naik sepanjang bulan Ramadhan.

Permintaan kepada berbagai keperluan hidup melonjak terus sehingga mengakibatkan harga- harga melambung tinggi yang memberi kesan langsung terhadap bertambahnya kesukaran hidup jutaan saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan (fakir miskin).Ditambah pula dengan tradisi balik kampung dan sambutan hari raya yang memerlukan pembiayaan yang besar dan menimbulkan berbagai masalah, risiko keamanan dan bebanan yang berat dalam hidup kita.Semua perkara tersebut di atas berlaku sebagai akibat dari kurangnya kita menghayati hal ehwal berkaitan ibadah Ramadhan serta pelaksanaannya yang melencong dari format "Latihan Pengurusan Syahwat" Ramadhan yang disyari’atkan oleh Allah dan RasulNya.Hasilnya sudah boleh dipastikan iaitu kita akan melencong dari yang telah disasarkan oleh Allah dan RasulNya iaitu :
Mencapai tahap taqwa.
Mendapat rahmat Allah.
Meraih ampunan Allah.
Selamat dari ancaman neraka Allah.
Atau dengan kata lain, pada kenyataanya :
Ramadhan telah menyuburkan syahwat kecintaan duniawi kita.

Ramadhan telah melahirkan berbagai kesukaran dalam hidup kita di dunia dan juga menagih kesulitan hidup di akhirat sebagai akibat dari penyimpangan kita dalam pelaksanaan ibadah Ramadhan atau tidak bersungguhnya kita dalam menjalani dan memanfaatkan peluang "Latihan Pengurusan Syahwat" selama bulan Ramadhan.
“Ahlan wa sahlan yaa Ramadhan" atau Selamat datang wahai Ramadhan... Itulah yang diucapkan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia menjelang tibanya bulan Ramadhan.Di negara-negara umat Islam, kita dapati ribuan sepanduk menyambut Ramadhan tersebar di mana-mana.

Bahkan yang amat menjolok mata ialah sebahagian tokoh, ahli politik, seniman, ahli muzik, media dan parti-parti politik yang tidakpun mengambil berat dengan Islam bahkan sesetengahnya memusuhi prinsip-prinsip dan ajaran Islam tidak mahu ketinggalan dalam menyambut kedatangan bulan yang penuh berkat ini melalui berbagai acara, program, sepanduk, iklan dan pamplet (jadual imsakiyah Ramadhan) samada di media cetak mahupun elektronik.Perkara ini mereka lakukan dengan harapan akan memperolehi keberkatan (materialistik dan populariti) di Bulan Ramadhan.
Bagi sesetengah ahli politik dan parti politik, tentunya dengan harapan mereka akan memperolehi sokongan kaum Muslimin khususnya pada musim-musim pilihanraya yang mendatang."Ahlan wa sahlan yaa Ramadhan" adalah sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya.

Ungkapan yang mencerminkan penghormatan luar biasa bagaikan menyambut kedatangan tetamu yang sangat mulia.Memang demikianlah halnya di mana Ramadhan dengan segala aktivitinya adalah saat yang terbaik untuk mengikuti "Latihan Pengurusan Syahwat" bagi orang-orang yang beriman.Ramadhan adalah bulan kemenangan hamba mukmin jika dia berhasil memperolehi :
Kasih sayang.
Ampunan.
Jaminan keselamatan dari api neraka.
dari Allah Rabbal Alameen.

Kita juga temui dalam bait-bait sya'ir yang dilantunkan dalam sesetengah nasyid yang tertulis :

"Selamat datang wahai bulan Ramadhan... Kedatanganmu membawa kemuliaan, wahai bulan Al-Qur'an" .Ramadhan adalah bulan berinteraksi dengan Al-Qur'an secara intensif dan maksimum dimulai dari :
Membacanya.
Menghafalnya.
Memahaminya.
Mengamalkannya.
Menyebarluaskan ajarannya.

Ramadhan bukan bulan promosi dari parti, organisasi, kelompok dan saat berlumba-lumba meraih kekuasaan dan kepentingan dunia lainnya bahkan ia adalah bulan :
Limpahan rahmah (kasih sayang).
Maghfirah (keampunan).

‘Itqun minan nar' (terbebas dari api neraka) di akhirat kelak.
Itulah yang dirasakan oleh Salafush Soleh generasi pertama umat Islam. Mereka merasakan kesan amaliyah Ramadhan sepanjang tahun. Setelah enam bulan melepasi Ramadhan, mereka meminta dan berdoa kepada Allah agar dipertemukan semula dengan Ramadhan berikutnya.Apa yang digambarkan sebelum ini adalah kebiasaan yang salah dalam menyambut dan melaksanakan aktiviti di bulan Ramadhan.

Agar kita terhindar dari kebiasaan yang salah tersebut, perlu kita renungkan dan pastikan beberapa keistimewaan Ramadhan seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad saw seperti berikut :

1. Ramadhan adalah waktu yang termahal dalam hidup kita yang datang setiap tahun tanpa diundang. Di dalamnya terdapat satu malam lebih baik dari 1,000 bulan. Malam itu dinamakan oleh Allah dengan Lailatul Qadr seperti yang tercatat di dalam surah Al- Qadr, ayat 1- 5. Waktunya adalah pada 10 hari terakhir Ramadhan seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah saw dalam beberapa haditsnya.

2. Ramadhan dengan segala aktivitinya, khususnya puasa adalah saat keemasan untuk mengikuti "Latihan Pengurusan Syahwat" dan disiplin tinggi dalam hidup melalui berbagai ibadah yang kita lakukan samada di siang hari mahupun di malam harinya.Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda :
" Puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kamu sedang puasa, maka janganlah berkata kotor dan berperilaku buruk. Jika ada orang yang menghasut untuk menimbulkan kekecohan atau mencacimu maka katakanlah : Saya ini sedang puasa, dua kali. Demi Zat yang diri Muhammad ada di tanganNya, bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari wangian kasturi. Dia telah meninggalkan makan, minum dan syahwatnya demi Aku (Allah), puasa itu untukKu dan Aku yang akan membalasnya dan satu kebaikan akan dibalas menjadi sepuluh kali ganda." (HR Bukhari).

3. Ramadhan adalah bulan bertaburan dengan rahmah dan berkah. Ramadhan adalah saat terbaik untuk taqarrub ilallah (mendekatkan diri kepada Allah), kembali ke jalan Allah dan bertaubat di atas segala dosa, kesalahan dan kelemahan kerana di bulan ini pintu syurga Allah buka selebar-lebarnya, pintu neraka Dia tutup serapat-rapatnya dan syaitan-syaitan dibelengguNya sebagaimana yang disebut dalam hadits riwayat Imam Baihaqi, Ahmad dan Nasa'i. Oleh sebab itu, berbuat kebaikan dan ketaatan di bulan Ramadhan terasa lebih mudah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.

4. Ramadhan dengan segala aktivitinya adalah saat yang paling berharga untuk meraih kesihatan ruhiyyah, perilaku dan juga fizikal. Telah banyak penelitian dilakukan oleh para pakar tentang pengaruh puasa terhadap kesihatan bagi yang melakukannya. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Dr Abdul Jawad As-Shawi, pakar ilmu kesihatan di Lembaga Pengkajian Sains dalam Al-Qur'an dan As Sunnah yang berpusat di Makkah bahwa manfaat puasa di bulan Ramadhan bukan hanya bagi yang melakukannya semasa berada di negaranya (muqim), tapi juga termasuk yang musafir dan orang tua yang berat baginya berpuasa.Inilah rahsia mukjizat Al-Qur'an yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 184 di mana Allah menyebut " Dan jika kamu puasa, ia adalah lebih baik bagimu. Perkataan " Khair" dalam bahasa Arab adalah "isim tafdhil" atau " superlative degree" yang mencakupi kebaikan kesihatan jiwa dan kebahagian di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Allah tutup ayat tersebut dengan " Jika kamu mengetahuinya".

5. Orang-orang yang berpuasa akan memperolehi dua kegembiraan. Pertama, di dunia iaitu ketika berbuka dan kedua di akhirat, iaitu ketika ia bertemu Allah di syurga sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

6. Puasa itu akan memberi syafaat (sokongan kuat) di akhirat bagi yang melakukannya.Dari Abdullah Bin Umar ra bahwa Nabi saw berkata :
" Puasa dan Al-Qur'an memberi syafa'at bagi hamba (yang melakukan dan membacanya) pada hari kiamat nanti. Puasa berkata : Ya Rabb… Saya larang dia dari makanan dan syahwat di siang hari, maka berilah dia syafa'at. Lalu Al-Qur'an berkata : Saya larang dia tidur di malam hari, maka berilah dia syafa'at. Maka keduanya (Puasa dan Al-Qur'an) diizinkan oleh Allah untuk menjadi syafaat baginya.” (HR Ahmad)Ya Allah, panjangkanlah umur kami sehingga kami sempat untuk bertemu dengan Ramadhan kerana sesungguhnya ia adalah bulan rahmat, berkat, pahala berganda, keampunan, kegembiraan, kesihatan dan syafa'at bagi para Mu'minin dan Mu'minat yang melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan balasan yang terbaik dariMu.

Ameen Ya Rabbal Alameen
Hasil tulisan

WAS (Wan Ahmad Sanadi Wan Ali)
(IKRAM Selangor)

Wednesday, August 04, 2010

Agar mudah mengerjakan solat malam

Pertama, jangan banyak makan dan minum

Salah seorang ahli ibadah mengatakan, “Wahai para hamba, janganlah kalian banyak makan, kerana kalian akan banyak minum, lalu kalian akan tidur, sehingga akan terhalang daripada mendapat banyak kebaikan, dan kalian pun akan mendapat kerugian yang besar. seterusnya, kalian akan banyak menyesal menjelang kematian!”

Inilah pesan yang begitu bernilai. Ya, jangan kita banyak makan agar tidak menghalang kita dari solat malam. Mari kita lakukan, dan tunjukkan tanggungjawab sepenuhnya. Jangan anda fikir ini urusan yang ringan!

Kedua, jangan terlalu memeras tenaga di waktu siang

Antara perkara yang akan membantu anda untuk mengerjakan solat malam adalah, janganlah berlebihan dalam menggunakan tenaga diwaktu siang semasa bekerja. anda mungkin akan mengatakan, “Ini adalah kata – kata yang sangat Ideal! Sebab pekerjaan ini bukanlah pilihan sendiri. pekerjaan di waktu siang itu merupakan pekerjaan yang berat. dengan nasihat ini, anda sedang meminta kami untuk melakukan sesuatu yang mustahil!”
Ya, anda boleh katakan begitu wahai saudaraku. namun, cubalah meluangkan sedikit masa untuk tidur sekejap di waktu siang serta jangan lupakan niat dan matlamat.
Saya gembira, anda telah menyambut hangat faktor – faktor penolong ini dan mulai berusaha merealisasikannya.

Ketiga, hindari maksiat

Ini merupakan faktor penolong yang paling penting. salah seorang Tani’in mengatakan, “Janganlah kalian berbuat maksiat kepada Allah di waktu pagi, nescaya kalian akan mampu mengerjakan solat malam.”
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga mengatakan, “Saya terhalang melakukan solat malam selama lima bulan akibat sebuah dosa yang saya lakukan.” Beliau pun ditanya, “Dosa apakah itu?”. Beliau menjawab, “Saya melihat seseorang sedang menangis, kemudian saya katakan, ‘Ini adalah orang yang riya’!’ ”
Sesungguhnya dosa umpama tali yang mengikat manusia. Marilah kita melepaskan tali ini dengan penyesalan, istigfar, dan taubat.

Keempat, lakukan dengan bertahap

Ini juga merupakan faktor yang tidak kurang pentingnya dengan yang sebelum ini. Janganlah anda kerap menghidupkan semangat yang sekejap dengan mengatakan, “Saya akan mengerjakan solat sepanjang malam setiap hari!”. Tetapi jadikanlah semangat dan motivasi anda ini sebagai semangat yang seimbang dan teratur. Berwaspadalah pada pintu penipuan syaitan. Semangat yang teratur merupakan gerbang menuju perlaksanaan ibadah ini dengan jayanya. mulailah dengan dua rakaat ringan sebelum tidur dan terus tekunlah mengerjakannya selama sebulan. Sehingga tidak ada hari yang dilalui tanpa mengerjakannya. Lalu tambahlah sedikit, dan seterusnya tambahlah setahap, demi setahap lagi.
Hayatilah, saudaraku “Agama itu mudah. Selamilah ia dengan lembut.” (HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra)
(dipetik daripada Ibadah Sepenuh Hati;Amru Khalid, dalam bab Solat)

Tuesday, August 03, 2010

DI DALAM HATI MANUSIA ADA.................

KATA-KATA NASIHAT IBNU QAYYIM

Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak akan terurai kecuali menerima kehendak Allah swt.

Di dalam hati manusia ada keganasan dan tidak akan hilang kecuali berjinak dengan dengan Allah swt.

Di dalam hati manusia ada kesedihan dan tidak akan hilang kecuali seronok mengenali Allah swt.

Di dalam hati manusia ada kegelisahan dan tidak akan tenang damai kecuali berlindung, bertemu dan berjumpa denganNya.

Di dalam hati manusia ada penyesalan dan tidak akan padam kecuali redha dengan suruhan dan laranganNya serta qadha dan qadarNya serta senantiasa sabar sehingga menemuiNya.

Di dalam hati manusia ada hajat dan tidak akan terbendung kecuali kecintaan kepadaNya dan bermohon kepadaNya. Kesentiasaan berzikir kepadaNya adalah keikhlasan sebenar kepadaNya. . . .. . Andai dunia dan isinya diberikan kepada manusia masih tidak lagi dapat membendung hajat hati sihamba itu.

Sunday, August 01, 2010

Mendidik akhlak anak sedari kecilI

SOME ONE ASKED :

i am a new mom, and just wondered at what age do you teach them manners? Also, what manners do you teach exactly? My daughter is only six months old, but I'm just thinking ahead.

Signed,
New Mom


Dear New Mom,

Manners are taught as soon as your child understands what you're saying. Also, children will need coaching and reminders on manners throughout their childhood. It's best to give positive reinforcement, that is, when your child does something right, let them know.

When your child does something wrong, do not be negative about it, but gently tell them how it is best done and why. Besides basic table manners , some general basic manners for kids are as follows.

10 Basic Manners for Kids

1. Waiting their turn and not interrupting other people when they are speaking. No one can be heard if there are too many voices at once. Gently tell them to wait until someone is done speaking, and then ask their question. Be sure and give your child your full attention when you are done speaking so as to reinforce their positive behavior of waiting their turn. While your child is patiently waiting, hold their hand or put your arm around them to let them know you are aware of their presence.

2. No name calling. Even if it's in "fun", name calling hurts. Instead of labels, ask your child to explain what the behavior is that bothers them.

3. Always greet someone when they come over to your house. Depending on your level of formality, you can teach your child to shake hands with adults who come over, but it's not necessary to shake hands with other children. But, your child should always say, "hello" or "hi" when someone visits so that the guest feels welcome.

4. Say, "Please" and "Thank you" often. It shows respect and appreciation. In addition, if they are thanked, then say "You're welcome".

5. Clean up after yourself. Whether at home or at a friend's house, always pick up after yourself. It's their mess, so they need to clean it up. If your child does leave a mess, remind them that they need to clean up before the next activity can begin, and stick to it.

6. Good sportsmanship. After playing a game (sports, cards, board game), no matter the outcome, be pleasant. If your child wins, tell them to not gloat or show off, but be kind . If they lose, don’t sulk or get mad, but be a good sport and tell the other child(ren) “good game” or speak well of them.

7. Take compliments courteously. If someone praises your children, teach them to be gracious and say, “thank you”, and avoid putting themselves down or pointing out flaws.

8. Opening doors for others. When going into buildings, allow elders to go first and open the door for them. When preceding others into a building, don’t let the door slam in the face of those behind, but hold the door until the person behind can grab it. Also teach your children that if someone holds the door for them, then remember to say “thank you”.

9. Exiting/Entering etiquette. Elevators: allow those in the elevator to exit first before entering the elevator. Same with buildings or rooms - if someone is exiting the building or room through the same door you are entering, let them exit first.

10. Respect differences. When people do things differently from your family because of diversity in culture, race, or religion, then teach your child respect. Point out how interesting it is or how different families do different things. Families have their own traditions or rituals and it is important and has meaning for that family.

Tuesday, July 06, 2010

Sunday, June 27, 2010

Kematian yang terbaik ialah Syahid fi sabillillah

Kematian yang PALING MULIA ialah Syahid fi sabilillah

Dedikasi dan Al Fatihah untuk bapa saudaraku Hj Isa Ansori yang telah kembali ke rahmatullah pada pagi Ahad jam 7.15 pagi di Hospital Muar Johor.
Semoga Allah cucuri rohnya dengan RahmatNya.


Tuesday, June 08, 2010

Nasyid Generasi Gemilang

Adakah kau lupa
Kita pernah berjaya
Adakah kau lupa
Kita pernah berkuasa

Memayungi dua pertiga dunia
Merentas benua melayar samudera
Keimanan juga ketaqwaan
Rahasia mereka capai kejayaan

Bangunlah wahai anak bangsa
Kita bina kekuatan jiwa
Tempuh rintangan perjuangan

Gemilang generasi yang silam
Membawa arus perubahan
Keikhlasan hati dan nurani
Ketulusan jiwa mereka berjuang

Sejarah telah mengajar kita
Budaya Islam di serata dunia
Membina tamadun berjaya
Merubah mengangkat marwah

Adakah Kau Lupa.mp3


Tuesday, June 01, 2010

Nasyid Kataib - Huwal Haq

Huwal Haq (Nasyid Katibah)

Dia lah Al-Haq yang mengumpulkan tenteranya
utk menyediakan di medan pertempuran
Berbarislah wahai singa-singa Katibah
Gegarkanlah dengannya kerajaan yang batil

Wahai Nabi Pembawa Hidayah (Kebenaran)
Sesungguhnya kami telah menjauhi rasa mengantuk
Dan kami telah memutuskan selera makan
Kami bangun menuju Allah dengan berbekalkan
kehebatan Al-Quran yg Muhkam

Kami mempamerkan kpd makhluq yg berada di atas dunia
Juga yang di bawah langit akan kehebatan muslimin
Kami adalah buah kepada kebenaran
Dan kami tidak melihat tebusan bagi kebenaran melainkan darah


Ruh-ruh kami terikat kerana Allah
Dalam satu persaudaraan yang menggegarkan dunia
Dan jadilah ajal kami sebagai gadaian kebenaran
Dengan pedoman nasyid yg diamanatkan
Kami mejadi lembut apabila malam menziarahi kami
Kami hujani mihrab kami dengan kesedihan
Dan apabila tentera-tentera bengis menyerang kami dgn kesusahan
Mereka akan dapati singa-singa kami tidak lah lemah


Wahai saudara ku yg kufur
Andainya engkau mengikuti jalan petunjuk
Nescaya engkau akan menjadi saudara terbela di sisi kami
Namun kiranya engkau adalah engkau,
maka kami adalah tentera berani,
Kami akan merempuh mereka yg mengancam kami
Lantas kami akan membuat engkau merasai keperitan hidup
dan kesengsaraan maut
dan engkau takkan ditolong
Sesungguhnya kami merempuh dgn Ruh Ilahi
dan mengikut jejak langkah Nabi yg membawa petunjuk

Ke arah kemenangan
Ke arah kemenangan


هو الحقُّ يحشُد أجنادَه ويعتدُّ للموقف الفاصلِ
فَصُفّوا الكتائبَ آسادَه ودُكّوا به دولةَ الباطلِ

نبيَّ الهُدى قد جَفوْنا الكرى وعِفْنا الشَّهيَّ من المَطْعمِ
نهضْنَا إلى اللهِ نجلو السُّرى[1] بروعةِ قرآنِه المُحكَمِ

ونُشهد من دبَّ فوقَ الثَّرى وتحتَ السَّما عِزَّةَ المسلمِ
دعاةً إلى الحق لسنا نرى له فديةً دون بذل الدَّمِ

تآخت على الله أرواحُنا إخاءً يروعُ بناءَ الزَمنْ
وباتت فدى الحقِّ آجالُنا بتوجيهِ مرشدِنا المُؤْتمَنْ

رقاقٌ إذا ما الدُّجى زارنا غمرنا محاريبَنا بالحَزَنْ
وجندٌ شداد إذا رامنا لبأسٍ رأى أُسُدًا لا تُهَنْ

أخا الكفر إِمّا تبعتَ الهدى فأصبحت فينا الأخَ المُفتَدى
وإِمّا جهلت فنحن الكماهْ نقاضي إلى الرَّوْع من هدّدا
إذًا لأذقناك ضِعفَ الحياهْ وضِعفَ المماتِ ولن تُنجدا
فإنّا نصول بروحِ الإله ونقفو ركابَ نبيِّ الهُدى
إلى النصر في الموقف الفاصلِ
إلى النصر في الموقف الفاصلِ


Friday, May 28, 2010

Wednesday, May 26, 2010

Peter Vanner, Peserta Konvoi Kemanusiaan ke Gaza Memeluk Islam

Peter Vanner, Peserta Konvoi Kemanusiaan ke Gaza Memeluk Islam

SubhanaAllah. .. Teringat kisah sahabat, tak sempat solat. Masuk Islam di tika perang, lepas syahadah terus ke medan dan kemudian syahid... 63 tahun tu dah masuk usia bonus...

Sunday, May 23, 2010

"Nobody grows old by merely living a number of years

Pepagi Ahad ni mama hantar kak yong buat 'round' in the HKL dan terus on call sehingga esok petang....besar pengorbanannya sebagai isteri dan ibu kepada dua orang anak lelakinya yang ditinggalkan.......demikian juga besar pengorbanan suami yang ditinggalkan yang menjaga anak anaknya di hari minggu ini....

Papa pergi melawat tapak tengok pekerjanya buat plaster ceiling rumah clients yang membuat 'rewiring'.

Mama pula kena pergi kerja ke ofis sebab nak menghabiskan 'report on electricity audit" yg dibuat seminggu yang lepas...audit report tu kena submit esok pagi Isnin...

Penat memang penat tetapi life has to go on....sambil tu mnecari inspirasi untuk menghilangkan rasa kelelahan dan merasa sungguh tuaaaaaaaaaaaaaa..

Mama nak kongsi beberapa quotatations....

Great Quotes from Great Leaders is the perfect way to celebrate this RASA penat dan rasa lemah kerana ketuaan. Great Quotes from Great Leaders allows us to stand on the shoulders of giants - to read their words of wisdom and apply them to our own lives...

"Well done is better than well said."
Benjamin Franklin
(1706-1790)

"Liberty, when it begins to take root, is a plant of rapid growth."
George Washington
(1732-1799)

"Leave nothing for tomorrow which can be done today."Abraham Lincoln
(1809-1865)

"It is better to light the candle than to curse the darkness." Eleanor Roosevelt
(1884-1962)

"A people that values its privileges above its principles soon loses both."
Dwight Eisenhower
(1890-1969)

"Courage is fear holding on a minute longer."
General George S. Patton
(1885-1945)


"Nobody grows old by merely living a number of years. People grow old by deserting their ideals. You are as young as your faith, as old as your doubt; as young as your self-confidence, as old as your fear; as young as your hope, as old as your despair."
General Douglas MacArthur
(1880-1964)

Tuesday, May 18, 2010

Socrates dan Triple Filter Test

Socrates dan Triple Filter Test

Di Yunani kuno, Socrates terkenal memiliki pengetahuan yang tinggi dan sangat terhormat.
Suatu hari seorang kenalannya bertemu dengan filsuf besar itu dan berkata,
"Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda?"
"Tunggu beberapa menit," Socrates menjawab.
"Sebelum Anda menceritakan apapun pada saya, saya akan meberikan suatu test sederhana. Ini disebut Triple Filter Test."
"Triple filter Test?"
"Benar," kata Socrates.
"Sebelum kita bicara tentang teman saya, saya kira bagus kalau kita mengambil waktu beberapa saat dan menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya triple filter test."
Filter petama adalah
KEBENARAN. "Apakah Anda yakin sepenuhnya bahwa yang akan Anda katakan pada saya benar?"
"Tidak," jawab orang itu, "Sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu."
"Baik," kata socrates. "Jadi Anda tidak yakin bila itu benar. Baiklah sekarang saya berikan filter yang kedua,
filter KEBAIKAN.
Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu sesuatu yang baik?"
"Tidak, malah sebaliknya.. ."
"Jadi," Socrates melanjutkan, "Anda akan berbicara tentang sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar. Anda masih memiliki satu kesempatan lagi karena masih ada sattu filter lagi,
yaitu filter KEGUNAAN.
Apakah yang akan Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya?"
"Tidak, sama sekali tidak."
"Jadi," Socrates menyimpulkannya, "bila Anda ingin mengatakan sesuatu yang belum tentu benar , buruk dan bahkan tidak berguna, mengapa Anda harus mengatakannya kepada saya?"

Itulah sebabnya mengapa Socrates diakui sebagai filsuf besar dan sangat terhormat.

Teman-teman, gunakan triple filter test setiap kali kita mendengar sesuatu tentang kawan dekat atau kawan yang kita kasihi, atau siapapun.

Friday, April 30, 2010

MARS 2010 dan booklet " Lelaki Pelindung Wanita"
Malam lusa, Ahad 2 hb Mei 2010, jam 8 malam akan berlansung lah acara gilang gemilang MARS 2010 (http://www.raudhatussakinah.com/mars-2010/).

Disamping semua hadirin akan mendapat hadiah cenderamata Booklet “Lelaki Pelindung Wanita” (fresh from the oven) dan majalah-majalah sumbangan Karangkraft, penampilan artis terkenal Aisyah yang telah berubah kepada penampilan yang lebih baik akan menjadi kejutan. Pastikan semua yang hadir mendapat cenderamata masing-masing untuk dibawa pulang.

Bagi mereka yang tidak berpeluang hadir boleh juga mendapatkan buku tersebut yang mempunyai 135 muka surat dengan harga RM13.50. Boleh didapati dari saya atau pejabat Wanita JIM selepas MARS 2010 berlansung

Dibawah ini serba sedikit mengenai penghijrahan Aisyah;

Di saat persediaan terhadap majlis ini menghampiri harinya, pihak pengurusan Raudatus Sakinah (RS) dipertemukan dengan Aishah, seorang penyanyi yang dulunya dikenali sebagai Aishah and The Fan Club. Beliau telah menghijrahkan dirinya dengan belajar mendapatkan serta menghayati ilmu agama melalui kelas2 pengajian. Subhanallah! Seorang yang sangat berusaha mencari dan terus mencari erti Islam yang sebenar.

Pertemuan ini berlangsung setelah beliau mendapat khabar tentang Raudhatus Sakinah dan majlis yang akan berlangsung. Beliau terpanggil untuk bersama dalam program kerana mempunyai prinsip untuk sebarkan syiar Islam dan membimbing anak-anak remaja. Just before this dia baru sahaja menyiapkan album baru tentang doa-doa yang dilagukan untuk menarik kembali masyarakat menghayati Islam.

Sebaik sahaja pihak RS mendapat gambaran sebenar pencariannya, pihak RS menjemput beliau ke Program ABJZ (Anda Bijak Jauhi Zina) Camp di MRSM Tun Ghaffar Baba, Melaka hujung minggu lepas untuk melihat dan mendengar sendiri apa yang RS dan ABJZ sediakan dan persembahkan untuk anak-anak ini. Aishah sangat teruja sebab impaknya dia sendiri terasa dan menangis di salah satu slot yang pihak RS persembahkan. Malah, beliau menyebut tentang jualan album baru doa ini nanti, ada percentage yang akan disumbangkan kpd RS dan ini akan melibatkan MOU insyaAllah. Sebelum pulang dari MRSM, Aishah tanya, "bila Kak Ros akan train saya pulak?" Subhanallah. ....Alhamdulillah ..Kami anggap ini sebagai langkah permulaan untuk kita membawanya bersama kita, InsyaAllah.

Dari titik tolak ini Aisyah akan turut serta menjayakan MARS dengan persembahan doa yang dijadikan nyanyian & lagu.

Sehubungan dengan itu Jawatankuasa Pusat (JKP) JIM telah menerima beberapa pertanyaan tentang tentang pendirian JIM dalam hal ini.

Setelah berunding dengan para penasihat Fiqh yang faqih dalam perkara ini dan berbincang bersama JKP, kami mengambil pendirian bahawa adalah harus untuk Aisyah turut menjayakan MARS dengan persembahan nyanyian nya itu.

Berikut adalah sandaran kepada pandangan ini:

1. Penampilan Aisyah nanti adalah bersopan, menutup aurat dan tidak ada aksi keterlaluan di atas pentas.

2. Lagu-lagu yang akan disampaikan mengandungi isi-isi bersifat nasihat dan kebaikan.

3. Suara wanita adalah aurat. Terdapat khilaf ulama' dalam hal ini. Untuk MARS, JIM mengambil pandangan yang lebih ringan bersesuaian dengan objektif majlis dan untuk tujuan dakwah 'ammah.

4. Aisyah telah menunjukkan tanda-tanda positif untuk menghayati Islam dan ingin sama-sama terlibat dalam program JIM. Kita ingin mengambil kesempatan ini untuk meraikan hasrat beliau itu.

Terdapat banyak pandangan berkaitan perkara ini dan JIM mengambil pandangan yang paling menguntungkan dakwah dan Islam buat masa ini. Maka pendirian JIM dalam isu seperti ini akan ditangani secara case by case. JIM mengambil pendirian ini hanya untuk majlis kali ini. Maklumbalas lanjut amat dihargai untuk JIM menilai pendirian ini dari masa ke semasa untuk majlis-majlis lain di masa hadapan.

Walaupun JKP mengambil pendirian begini untuk majlis ini, pihak JKP ingin mengingatkan terutama kepada semua yang terlibat dengan MARS agar berhati-hati dan menjaga adab dan tingkah laku kerana keharusan ini tidak menghalang untuk timbulnya fitnah-fitnah lain

Mari kita sama-sama berusaha dan mendoakan MARS akan berjalan lancar dan mencapai objektifnya.

Teruskan amalan baca surah al kahfi dipagi jumaat

Pagi ini hampir terlupa membaca surah al kahfi, amalan yang amat disukai oleh Rasulullah;
Dari Ali r.a berkata: "Barangsiapa membaca Surah al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan terhindar dari segala fitnah sehingga lapan hari yang akan datang walaupun dajjal keluar, dia akan terhindar daripadanya." (Tafsir Ibnu Kathir)

Dari Abu Darda r.a meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w bersabda: "Barangsiapa membaca tiga ayat daripada surah al-Kahfi, akan terhindar daripada fitnah dajjal." (HR Tirmizi)

Dari Abu Darda r.a meriwayatkan bahawa nabi s.a.w bersabda: "Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat daripada awal surah al-Kahfi, akan terhindar daripada fitnah dajjal. Dalam riwayat yang lain dinyatakan daripada akhir surah al-Kahfi." (HR Muslim)

Dari Sauban r.a meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w bersabda: "Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat terakhir daripada surah al-Kahfi, maka sesungguhnya pembacaannya itu menghindarkannya daripada fitnah dajjal. (HR Nasai)

Dari Abu Said al-Khudri r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: "Barangsiapa yang membaca surah al-Kahfi (dengan huruf dan pembacaan yang betul) sebagaimana ia diturunkan, maka surah itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat daripada tempat tinggalnya sehingga ke Mekah dan barangsiapa membaca sepuluh ayat yang akhir daripadanya, kemudian dajjal keluar, dajjal tidak dapat menguasainya." (HR Mustadrak Hakim)

Sunday, April 25, 2010

ketika tangan dan kaki berbicara

ayah dan ibu

Surat Seorang Ibu

Lagu untuk emak

Rindu dan Terkenang emak

Tiba tiba hari ini aku teringatkan emak ku sayang dan terbayang wajahnya yang redup, terkenangkan pengorbanan yang tidak pernah minta dibalas dan kasih sayang emak yang tidak ada sebarang syarat.........................


ohhhh HARI ibu sudah semakin hampir!Monday, April 19, 2010

Antara Sofa,Marwah & Quantum Ikhlas….
Ir Endok Sempo binti M Tahir


(Tulisan mama ini telah keluar dalam Majalah Perspektif, mama tak pasti tarikhnya)Mama ingin bercerita tentang ibadah sa’i. Mama suka bercerita mengenainya walaupun musim haji masih jauh! Walaupun masa Mama melakukan ibadah sa’i telah berlalu hampir 20 tahun yang lalu, namun ingatan terhadapnya masih segar terutama apabila menjalani kehidupan yang serba mencabar. Apabila kehidupan semakin payah, ekonomi dunia yang semakin merudum, Mama rasakan aura ibadah sa’i memberikan suntikan semangat dan motivasi bagi Mama untuk terus melangkah.


Mama pegang kuat kuat kata kata emak Mama: “….Keadaan hidup kita dari muda hingga dewasa saling berganti, ada masa susah ada masa senang. Apabila kita susah, kita redha, kita berusaha kuat dan bersabar. Setelah kita senang kita bersyukur dan bersedekah. Apabila kita makmur hulurkan untuk kebahagian orang lain. Apabila kita kaya bantulah orang yang memerlukan.


Dalam kehidupan ini apabila kita susah, kita boleh berusaha lagi, jika kita silap kita masih berpeluang membetulkan keadaan, kita masih boleh melakukan sesuatu. Tetapi awas di akhirat nanti tidak boleh pandang kebelakang, tidak ada U –turn, there is no turning back, kita terus menghadapi Hakim Rabbul Jalil, kita kena menjawab di depannya samada kita senang atau pun susah, samada kita bersedia atau pun tidak….”


Sa’i ini merupakan rukun dalam Ibadah haji yang bermula dari sejarah isteri Nabi Ibrahim Siti Hajar, ibu Nabi Ismail. Namun diluar dari lingkaran Mekah dan musim haji ia adalah metafora kehidupan seorang pejuang yang tidak kenal erti putus asa.Sa’i ialah perbuatan (ibadah) berlari-lari anak ulang alik sebanyak 7 kali dari bukit Sofa ke bukit Marwah…Bayangkan bagaimana Siti Hajar yang bersendirian dengan anak kecil, berada di tengah padang pasir di tanah Arab yang tandus? Ia bingung kerana anaknya (Nabi Ismail) menangis kehausan, sedangkan susunya telah kering. Iapun berlari antara bukit Sofa dan bukit Marwah, mencari air demi anaknya yang kehausan, dia terus berlari…Menuju puncak Sofa, dia tidak menemui air disana, diapun berlari turun menuju bukit Marwah, dengan harapan mencari air . Dia tidak menemui air yang dicari disitu..Tanpa putus asa, ia berlari menuruni bukit Marwah dan menaiki bukit Sofa lagi, mencari air disitu atau mungkin mengharapkan seseorang boleh memberikan ia air. Namun dia masih tidak menemui apa-apa pun. Ia menuruni bukit dan dia terus berlari menaiki bukit, mencari air, dia tidak menemuinya, dia menuruni bukit, menyusuri padang pasir yang tandus, menaiki bukit, mencari, tidak menemui air lagi, dia turun semula. Demikianlah dia berulang alik turun naik bukit sofa dan marwah sehinggalah tujuh kali.Akhirnya, Allah memberikan apa yang ia cari..Tiba-tiba air segar zam zam memancut dari dalam tanah. Air pancutan ini mampu menghilangkan dahaga bayi kecil Ismail yang sedang dahaga ..Dari manakah munculnya air tersebut? Bukan di bukit Sofa, bukan di bukit Marwah, bukan pula di antara keduanya….Tapi dari bawah tapak kaki kecil Nabi Ismail yang memukul-memukul kan tumit kerdilnya yang lembut di atas pasir-pasir yang gersang dan panas membakar. Pancutan air itu dari satu tempat yang tidak terfikir pun adanya air. Tempat yang dianggap paling tidak mungkin ada air oleh Siti Hajar. Air itu dari arah yang tidak diduga-duga.Itulah kehidupan. Itulah ketidak pastian yang ada dalam hidup ini. Namun ia satu keindahan yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang pasrah terhadap keajaiban ilahi dalam zone ‘quantum ikhlas’. Ada banyak pelajaran keindahan kita boleh ambil dari kejadian tersebut.Ketika kita terlalu inginkan sesuatu, biasanya kita akan bekerja kuat separuh mati dengan cara terbaik yang terfikirkan. Kita cari jalan yang paling munasabah, penuh kemungkinkan untuk mencapai keinginan tersebut.Namun ada yang berjaya dan ada juga yang gagal.Apabila kita gagal, kita sedih, kita kecewa, kadangkala kita putus asa. Kita takut untuk mencuba kerana kita rasa akan gagal lagi, sekaligus kita pun yakin kita dah gagal. Kita memang menganggapnya gagal.Namun pernah kah kita terfikir secara rasinonal. Pernahkah terdetik dalam hati, pernahkah hati kita berbisik dan dikala itu nurani kita mula mencari makna. Kita perhatikan lebih saeksama, sesungguhnya ada hikmah dalam kegagalan itu. Mesti ada makna tersirat maka Allah tidak mengabulkan keinginan kita itu. Sebaliknya Allah sebenarnya telah memberikan perkara yang lebih baik, tapi bukan dari tempat dimana kita berusaha, tapi dari suatu tempat yang tidak pernah kita duga.Dalam kehidupan Mama terutama dalam dunia perniagaan, Mama selalu sangat mengalami pengalaman sebegini. Mama acapkali gagal memenangi tender atau ‘project proposal’ yang Mama cadangkan tidak diterima kerana masalah yang remeh temeh, walhal Mama telah melakukannya sebaik mungkin.Satu ketika beberapa tahun yang lalu, Mama dan kakitangan syarikat menyediakan sebutharga bagi satu tender untuk kerja-kerja pemasangan elektrikal dan mekanikal untuk satu kampus pusat latihan kemahiran di Daerah M (nama tempat ini bukan nama sebenar). Kami tidak tahu ini tender keberapa dalam bulan itu kami gagal utnuk mendapatkannya. Namun kali ini kami diberi harapan yang tinggi bahwa syarikat boleh dapat kerja kerja ini jika harga sesuai dengan kemampuan. Harga yang wajar dan syarikat mampu menyediakan kakitangan untuk menyiapkan kerja kerja dalam masa yang telah ditetapkan. Mama menghubungi, menelepon dan menghantar faksimili kepada beberapa ‘pembekal’ untuk memberikan sebutharga terbaik, Mama negotiate dan buat ‘costing’, Mama kira balik Mama review semula, Mama bandingkan dengan harga bagi projek projek yang pernah kami siapkan. Mama menyediakan time line menggunakan ‘microsoft project’. Lebih seminggu Mama tidur dan bangun dengan puluhan helai ‘tender drawings’ yang semakin lenyai, Mama ubahsuai BQ (Bill of quantity) entah keberapa kali apabila harga kabel (dan accessori lain) tidak menentu kerana harga Copper di pasaran dunia yang turun naik. Demikian juga dengan harga bahan binaan yang terjejas. Akhirnya kami masuk tender bagi kerja kerja elektrik dengan sebutharga RM4 juta bagi projek pembinaan kampus yang harga keseluruhan bernilai RM30 juta.Apabila jawatankuasa penilai tender mengumumkan petender yang menang, syarikat kami kecundang. Kami mendapat nombor 5 terendah dari 10 kontraktor elektrik memasuki tender.
Syarikat yang menang tender berada pada tangga ke empat(4) terendah dengan harga RM3.95 juta. Mama lemah longlai, tidak bermaya. Mama mengambil cuti beberapa hari untuk mengumpul kembali semangat yang telah hilang. Mama tidur siang dan malam untuk menebus malam malam yang hilang semasa mengemaskini dan menyediakan tender dokumen yang berjilid-jilid dan masing-masing 4 inci tebalnya.Beberapa minggu kemudian seorang kawan lama suami Mama (sdra R) menelefon beriya iya benar untuk bertemu dan bersembang dan sekaligus sembang mengenai Islam dan permasalahan ekonomi negara. Agenda terakhir dalam sembang itu, R menawarkan kerja yang sama profilenya di kampus lain daerah J. Syarikatnya telah menang satu tender kerja-kerja pemasangan elektrikal dan mekanikal tetapi dia sedang mencari sub kontraktor untuk kerja-kerja elektrikal sahaja. Katanya harga kos bagi kerja elektrik ialah RM7.9 dari keseluruhan harga pembinaan projek sebesar RM85 juta.Dengan separuh hati, mungkin kerana masih penat bercampur dengan sedikit keterputus asaan, kami kata kami setakat ingin mencuba untuk memberi sebutharga. Kami semak drawings, mengira costing dan mengisi BQ kemudian kami hantar dokumen sebutharga itu 3 hari kemudian. Harga yang kami berikan ialah RM7.5 juta. Esoknya R telefon, minta kami datang untuk pembentangan verifikasi projek dan harga. Selepas itu bincang untuk tandatangani perjanjian setuju terima tender. Seminggu selepas itu lawatan tapak projek sekaligus upacara serah tapak (site acquisition) kerana kontrakor utama telah hampir siap kerja- kerja ‘piling’ dan orang elektik kena masuk tapak untuk kerja kerja pemasangan ‘pipings’ di underground beam.

Mama sehingga kini menganggap itu bukan hasil dari kerja keras kami. Kami tidak berusaha sekuat tenaga seperti apa yang kami curahkan bagi tender yang dibuat untuk kampus di daerah M tadi. Logiknya memang kami tidak dapat tender itu, Kerana tenaga yang dihabiskan sangat minimal. R menelepon suami Mama di pejabat untuk urusan lain. Kami kerja atau tidak kerja, R tentu menelepon pejabat. R juga boleh menelefon syarikat lain yang membuat kerja kerja yang sama. R malah sebuah syarikat yang besar sudah tentu mengenali subkontraktor lain dalam senarainya. Hanya mungkin secara kebetulan dia teringat kawan lamanya.Tapi, tidak ada yang kebetulan. Allah telah takdirkan begitu bukan?Memang mungkin Allah mengatur segala nya agar R menelefon tepat dikala kami sedang berada di pejabat, sedang mengumpul kudrat dan semangat, sedang tiada apa apa lagi kerja kerja pejabat yang outstanding. Kami memang sangat ’free’ untuk melayan kawan bersembang.
Kerana kalau lah R datang sewaktu kami sedang berperang menyiapkan urusan tender yang perlu mematuhi deadline, mana mungkin kami punya masa untuk melayan R bersembang?Kerana Allah telah melihat usaha kami pergi dan balik, telefon dan fax, pergi ke hulu ke hilir, bincang dan negotiate, delete, copy and paste BQ, kami kerjakan puluhan tender dokumen tanpa rehat, kerja non stop beberapa hari, tidak tidur beberapa malam.Allah melihat kami “berlari dari Sofa dan marwah”, maka dikirimkankah “air zam zam” dari tempat yang tidak terduga.Apabila kita perhatikan, kita biarkan hati kita merasa dan nurani kita melihat, banyak hal-hal yang kita perolehi sebenarnya merupakan jawapan dari usaha kita. Hanya mungkin kita sering menganggapnya itu kebetulan sahaja.
Kita sering mengucapkannya “Aduhai Mama sudah berusaha setengah mati tapi gagal semuanya, nasib baik waktu itu ada ….. “Namun sebenarnya “nasib baik waktu itu…” sebenarnya adalah jawapan Alalh atas usaha kita, bukan sekadar kebetulan…

Kalau kita tidak pernah berusaha, tidak pernah tunggang terbalik, malas atau enggan ke hulu kehillir, tidak pernah lari dari Sofa dan marwaf, kalimat “nasib baik waktu itu…” tidak akan pernah terucapkan oleh bibir kita kerana air zam-zam itu tidak keluar…Begitulah manusia, kita seringkali menganggap gagal ketika kita tidak berjaya mendapatkan hasil dari jalan yang kita inginkan. Sedangkan Allah memberikan kepada kita melalui jalan lain.
Jalan dan laluan yang seolah-olah tidak ada hubungan dengan usaha kita, tapi sebenarnya terjadi kerana Allah telah melihat usaha kita… dan ini bukan kebetulan…

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
Maksudnya:
“ Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia mendapat pahala kebaikan Yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya memikulnya. dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir". Al Baqarah ayat 286.Jika Siti Hajar berfikir air zam-zam itu keluar hanya kebetulan dan berkata “jika lah aku tahu air zamzam ada disini ie ditapak kaki Ismail begini, lebih baik aku diam sahaja, tidak perlu bersusah payah berlari-lari dari Sofa ke Marwah, tunggu sahaja air terpancut dari perut bumi?...jika beginilah keadaanya, dimanakah sisi semangat juangnya?Atau sebaliknya jika Siti Hajar jenis wanita yang ‘ambitious’, dia akan tetap dan terus berlari dari Sofa marwah, kerana dia terlalu yakin bahawa air itu ada di antara dua bukit itu. Air yang muncul dari kaki Ismail hanyalah kebetulan semata-mata. Air itu tetap tidak muncul antara dua lembah itu dan dia tidak menemui air di jalan yang dia inginkan, akhirnya dia menganggap Allah tidak mengkabulkan doanya. Allah tidak menilai hasil usahanya dan Allah tidak melihat ikhitiarnya yang begitu memenatkan.Oleh itu kita tidak sekali kali boleh menyerah kalah dalam sebarang usaha usaha kita. Kita teruslah berikhtiar, teruslah berlari dari Sofa dan marwah, setelah itu tawakal dan hadirkan Allah dalam hati kita.
..." kerana sesunguhnya Allah tidak pernah berjanji bahwa kehidupan ini senang dan mudah tetapi Allah berjanji akan sentiasa bersama kita di setiap langkah kita....."Serahkan hasilnya pada Allah. Biarlah Allah yang menentukan bagaimana Dia menjawab permintaaan kita dan dari punca mana Dia mengabulkan doa dan ikhtiar kita. Allah pasti akan memberi yang terbaik buat kita, bagi hambaNya yang telah berikhtiar semampu tenaganya dan menghadirkan Allah dalam setiap geraklangkah usahanya.Mama tertarik dengan teori ” Quantum Ikhlas” dari buku yang Mama beli dari seorang sahabat lama yang pulang dari Jakarta baru-baru ini. Teori ” Quantum Ikhlas” ialah satu proses tranformasi kuantum di bidang pengembangan potensi diri. Satu proses yang meruntun kita meninggalkan zaman dominasi otak (positive thinking) untuk memasuki era kolaborasi hati (positive feeling) . Melalui quantum ikhlas ini kita menyempurnakan proses kecemerlangan individu maupun kegemilangan korporat dari kaedah ” Goal Setting” yang memberatkan kepala menuju era ”Goal praying” yang lebih menyejukkan hati.Proses potitive thinking dan goal setting biasanya hanya mengutamakan kekuatan diri sendiri yang berupa ’force’ untuk meraih kejayaan yang mendatang. Sedangkan ’positive feeling’ dan ’goal praying’ justru secara integratif mengutamakan kekuatan diri dan kuasa Allah yang menghasilkan power untuk menciptakan kejayaan mulai saat ini juga. Ikhlas tercipta hasil dari ketrampilan penyerahan diri secara total kepada AlLah untuk meraih puncak kejayaan di dunia dan kebahagian hakiki di akhirat.Percayalah, setiap kejayaan itu bukan kebetulan, tapi itu adalah taqdir Ilahi dan jawapan Allah di atas doa dan usaha kerja keras kita yang kadangkala datang dari punca yang tidak kita ketahui dan kita tidak duga samasekali. Kita teruskan metafora berlari dari Sofa ke Marwah untuk mendapat pancutan zam zam penyejuk kehidupan...