Tuesday, July 29, 2008

Tolak ramalan nasib dari horoskop bintang

Satu masa, Khalifah al-Muktashim bersiap sedia untuk berangkat ke medan peperangan.Segolongan pakar ilmu bintang peramal nasib telah menemui baginda seraya berkata:

"Tuanku! Janganlah berperang pada bulan ini kerana bintang yg tujuh dan planet yg tujuh menyaksikan bahawa tuan akan kalah dalam peperangan".

Khalifah menjawab: "Saya tidak setuju dengan pendapat dan ilmu kalian. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan nabi Muhamad saw adalah utusan Allah. Saya berserah diri kpd Allah, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Dia adalah sebaik-baik pelindung".

Khalifah dan bala tenteranya pun berangkat ke medan perang. Ketika kemenangan begitu hampir diraih oleh kaum muslimin, Abu Tammam berkata kepada golongan pakar ilmu bintangan tadi:

"Di mana kebenaran ramalan kalian, di mana kehebatan ilmu kalian, apa permainan duniawi yang menghiasi ilmu kalian...?".

Itulah janji-janji palsu, kata-kata yang penuh dengan hiasan belaka.

"Bukan sebuah ketangkasan dan bukan juga sebuah kemenangan...Sesungguhnya kemenangan ada pada hujung-hujung tombak dan pedang yang berkilauan di tangan tentera-tentera yang sentiasa siap sedia dan bukan pada gugusan tujuhbintang."

Akhirnya Khalifah Muktashim menang kerana dia membawa kalimat"Laa Ilaha Illallah' dan dia juga adalah pembela kalimat tersebut.

Nukilan dan adaptasi dari "Jalan menuju kejayaan" oleh Dr 'Aidh bin Abdullah al-Qarni.

No comments: