Friday, January 13, 2012

Sungai pembersih dosa

TIGA SUNGAI UNTUK ORANG BERDOSA

Allah (swt) telah mencipta 3 sungai untuk membersihkan tubuh orang orang yang melakukan dosa (samada sengaja atau tidak sengaja). Jika ketiga tiga sungai itu belum cukup maka Allah akan membersihkan nya di Sungai Jahannam.

Pertamanya ialah sungai ‘Taubatan Nashoha’, ia itu melepaskan segala perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi.

Kedua ialah sungai ‘Hasanat’ ia itu kebaikan kebaikan yang akan menguburkan segala bentuk keburukan.

Ketiga ialah sungai “Musibah Azimah’ yang merupakan bencana atau ujian yang besar yang akan meleburkan setiap dosa.

Apabila Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang hambaNYa ia akan memasukkannya ke dalam salah satu sungai tersebut sehingga ia akan datang kepadaNya di hari kiamat dengan tubuh yang suci dan bersih.

Petikan dari Catatan Ibnul Qayyim Al Jauziyah rahimahullah

No comments: